Poznańskie koziołki

niedziela, 25 września 2016

Aleksander I w Poznaniu

P
oznań wielokrotnie gościł wysokich dostojników państwowych. Bywali tu królowie, książęta, prezydenci, premierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, itd. Mało kto jednak wie, że w 1805 r. przez jeden dzień w stolicy Wielkopolski przebywał car i imperator Wszechrosji Aleksander I. Jego wizyta przeszła praktycznie bez echa, jeśli nie liczyć jednej notatki…

niedziela, 18 września 2016

Współczesne kościoły Poznania

W
spółczesna architektura sakralna ma zazwyczaj więcej krytyków, niż entuzjastów. Budowniczym nowoczesnych kościołów zarzuca się, że tworzą jakieś dziwactwa całkowicie oderwane od tradycji. W Poznaniu nie brak ciekawych a zarazem kontrowersyjnych przykładów współczesnego budownictwa sakralnego. Czy jednak wszystkie zasługują na krytykę?

środa, 14 września 2016

"Historie warte Poznania" - recenzja

Zapewne wielu z Was przeczytało już wydaną niedawno książkę Filipa Czekały Historie warte Poznania. Od PeWuKi i Baltony do kapitana Wrony. Ja, za namową kolegi Artura Bądkowskiego, redaktora strony Ale czy warto, którą to stronę serdecznie wszystkim polecam. Niedawno nawiązaliśmy współpracę więc pewnie podobnych recenzji będzie więcej.

niedziela, 11 września 2016

Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań"


C
o roku we wrześniu, przez nasz kraj przetacza się fala dyskusji i refleksji na temat kampanii wrześniowej, zwanej też wojną obronną 1939 r. Ja także nie ucieknę od tej sprawy. Tematem dzisiejszego tekstu jest życie człowieka, którego nazwisko nieodmiennie łączone jest z tą właśnie wojną. Chodzi tu oczywiście o gen. Tadeusza Kutrzebę, dowódcę Armii „Poznań”.

niedziela, 31 lipca 2016

Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona

K
iedy wojska cesarza Napoleona rozniosły z pył armię pruską w dwóch bitwach pod Jeną i Auerstädt 14 października 1806 r., dla Polaków pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. Nic więc dziwnego, że wkrótce pod zwycięskie znaki cesarza zgłosiły się tysiące Polaków. Wśród nich nie zabrakło i Wielkopolan.

niedziela, 10 lipca 2016

Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu


W
iek dziewiętnasty nazywany bywa często „wiekiem pary i elektryczności”. Rzeczywiście, rewolucja przemysłowa przyniosła zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Znaczący rozkwit przeżywała też medycyna i higiena, a ludzie zaczęli wykazywać troskę o tężyznę fizyczną. W XIX wieku narodził się masowy sport.

niedziela, 3 lipca 2016

Od czerwca do października, czyli ogólnopolskie znaczenie Poznańskiego Czerwca'56

K
ilka dni temu obchodziliśmy 60. rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956, pierwszego zrywu robotników przeciwko państwu uważającemu się za ojczyznę robotników i chłopów. O wydarzeniach sprzed sześćdziesięciu lat sporo już napisano, ja skupię się dziś na znaczeniu jakie dla Polski miał dzień 28 czerwca 1956 r.

niedziela, 19 czerwca 2016

Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic

W
 wielu tzw. starych dzielnicach Poznania, znajdziemy okazałe kamienice, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, ale jest takie miejsce, gdzie cały kwartał zabudowany jest tak wspaniałymi kamienicami, że nie powstydziliby się ich mieszkańcy Paryża, Wiednia, czy Berlina. To miejsce znajduje się na Łazarzu i znane jest jako „Teren Johowa”(Johow-Gelände).

niedziela, 12 czerwca 2016

Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu

M
ieszkańcy siedemnastowiecznego Poznania przez kilkadziesiąt lat byli świadkami niecodziennej walki pomiędzy dwoma zakonami, wywodzącymi się z tradycji franciszkańskiej: bernardynami i franciszkanami konwentualnymi. Oto jak przebiegał ten spór.

sobota, 28 maja 2016

95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich


2
8 maja 1921 r. otwarto I Targ Poznański. Zaledwie dwa lata po przyłączeniu Wielkopolski, wyzwolonej własnymi siłami spod władzy Niemiec do odrodzonej Rzeczpospolitej, powstała impreza targowo-wystawiennicza, która stała się jednym z symboli Poznania.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...