Poznańskie koziołki

niedziela, 31 lipca 2016

Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona

K
iedy wojska cesarza Napoleona rozniosły z pył armię pruską w dwóch bitwach pod Jeną i Auerstädt 14 października 1806 r., dla Polaków pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. Nic więc dziwnego, że wkrótce pod zwycięskie znaki cesarza zgłosiły się tysiące Polaków. Wśród nich nie zabrakło i Wielkopolan.

niedziela, 10 lipca 2016

Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu


W
iek dziewiętnasty nazywany bywa często „wiekiem pary i elektryczności”. Rzeczywiście, rewolucja przemysłowa przyniosła zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Znaczący rozkwit przeżywała też medycyna i higiena, a ludzie zaczęli wykazywać troskę o tężyznę fizyczną. W XIX wieku narodził się masowy sport.

niedziela, 3 lipca 2016

Od czerwca do października, czyli ogólnopolskie znaczenie Poznańskiego Czerwca'56

K
ilka dni temu obchodziliśmy 60. rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956, pierwszego zrywu robotników przeciwko państwu uważającemu się za ojczyznę robotników i chłopów. O wydarzeniach sprzed sześćdziesięciu lat sporo już napisano, ja skupię się dziś na znaczeniu jakie dla Polski miał dzień 28 czerwca 1956 r.

niedziela, 19 czerwca 2016

Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic

W
 wielu tzw. starych dzielnicach Poznania, znajdziemy okazałe kamienice, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, ale jest takie miejsce, gdzie cały kwartał zabudowany jest tak wspaniałymi kamienicami, że nie powstydziliby się ich mieszkańcy Paryża, Wiednia, czy Berlina. To miejsce znajduje się na Łazarzu i znane jest jako „Teren Johowa”(Johow-Gelände).

niedziela, 12 czerwca 2016

Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu

M
ieszkańcy siedemnastowiecznego Poznania przez kilkadziesiąt lat byli świadkami niecodziennej walki pomiędzy dwoma zakonami, wywodzącymi się z tradycji franciszkańskiej: bernardynami i franciszkanami konwentualnymi. Oto jak przebiegał ten spór.

sobota, 28 maja 2016

95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich


2
8 maja 1921 r. otwarto I Targ Poznański. Zaledwie dwa lata po przyłączeniu Wielkopolski, wyzwolonej własnymi siłami spod władzy Niemiec do odrodzonej Rzeczpospolitej, powstała impreza targowo-wystawiennicza, która stała się jednym z symboli Poznania.

piątek, 20 maja 2016

Pięć lat "Poznańskich Historii"!

K
iedy pięć lat temu rozpocząłem przygodę z „Poznańskimi Historiami”, nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, że potrwa ona tak długo. Dziś stwierdzam z całą stanowczością, że było warto.  


niedziela, 15 maja 2016

Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1

P
o raz kolejny wsiadłem do wehikułu czasu i przeniosłem się w przeszłość Poznania. Wybrałem rok 1790, rok burzliwy i ciekawy, a w Polsce czas nadziei na lepszą przyszłość. Tradycyjnie postanowiłem podzielić się z Wami wspomnieniami z tej wyprawy i przedstawić ludzi, których wtedy spotkałem i z którymi rozmawiałem.

niedziela, 1 maja 2016

Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej

W
ładysław I Łokietek i jego syn Kazimierz III zwany Wielkim, ostatni Piastowie na polskim tronie, nie pałali miłością do Poznania i nie przyczynili się do jego rozwoju. Kazimierz Wielki wybrał jednak to miasto na miejsce zawarcia małżeństwa z Adelajdą Heską. Tu także koronowano ją na królową Polski.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...