Poznańskie koziołki

niedziela, 10 listopada 2019

Rola Kalisza w średniowiecznej Wielkopolsce

W
edług ogólnie przyjętej choć dość dyskusyjnej teorii, Kalisz liczy sobie 1800 lat. W źródłach pisanych gród kaliski pojawił się jednak dopiero na początku XII w., ale za to wkrótce wyrósł na jeden z czołowych grodów średniowiecznej Wielkopolski.

piątek, 8 listopada 2019

Przemysław Dębski „Magnaci. Ostatni polski król” – recenzja

T
rzeba przyznać, że niewielu polskich pisarzy zajmujących się pisaniem powieści historycznych, umieszcza akcję swoich książek w osiemnastowiecznej Rzeczpospolitej. Ostatnio lukę tę usiłował zapełnić Przemysław Dębski.

niedziela, 27 października 2019

Święto Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny w wielkopolskiej tradycji ludowej

U
roczystości ku czci dusz zmarłych są obecne w wielu kulturach i były praktykowane przez Słowian od wieków. Kościół ustanowił święto ku czci wszystkich świętych i nakazał obchodzić go 1 listopada. Dzień później celebrujemy święto, w którym wspominamy zmarłych.

niedziela, 20 października 2019

Sefer Pasza, czyli niezwykłe dzieje Władysława Kościelskiego

D

nia 17 marca 1895 r. na zamku Bertholdstein w austriackiej Styrii, w otoczeniu niezwykłych dzieł sztuki, zmarł Władysław Kościelski, znany na dworach europejskich jako Sefer Pasza, dawny dostojnik turecki, a przede wszystkim polski patriota i agent Hotelu Lambert. Choć pochodził z Kujaw, emocjonalnie związał się z Wielkopolską.

niedziela, 13 października 2019

Pyzdry - wielka historia małego miasta

D
ziś może trudno w to uwierzyć, ale to małe, senne miasteczko na wschodzie Wielkopolski, było niegdyś jednym z najważniejszych grodów w regionie. W XIV, XV i XVI stuleciu miasto przeżywało swój złoty wiek, a właściwie złote wieki. Częstymi gośćmi bywali tu królowie Polski i inne osobistości.

sobota, 21 września 2019

Bracia czescy w Wielkopolsce, część 2

P
rzed tygodniem opublikowałem pierwszą część tekstu o historii Jednoty braci czeskich w Wielkopolscy. Była w nim mowa o kształtowaniu się doktryny tej grupy wyznaniowej i przybyciu jej członków nad Wartę. Dziś przyjrzymy się historii zborów w wielkopolskich miastach i roli, jaką odegrali braci dla rozwoju kultury w tym regionie.

niedziela, 15 września 2019

Bracia czescy w Wielkopolsce, część 1

R
eformacja szybko dotarła do Wielkopolski i wkrótce zyskała tu spore grono zwolenników, głównie w miastach i wśród tutejszego magnaterii. Oprócz zwolenników nauki Lutra i Kalwina, pokaźną grupą wyznaniową stanowili tzw. bracia czescy. Wielkopolska stała się głównym ośrodkiem tej wspólnoty wyznaniowej w Rzeczypospolitej.

czwartek, 12 września 2019

Janusz Wojciech Kowalski "On" - recenzja

N
a rynku księgarskim pojawia się ostatnio coraz więcej powieści, których autorzy podejmują tematykę czasów bardzo nam bliskich, obejmujących okres Polski Ludowej, a zwłaszcza jej schyłek oraz kwestie rozliczenia z niedawną przeszłością.

sobota, 7 września 2019

10 atrakcji powiatu złotowskiego

P
owiat złotowski jest najdalej na północ wysuniętym powiatem województwa wielkopolskiego. Pod względem powierzchni zajmuje on trzecie miejsce w województwie. Co ciekawe, jest on także powiatem o najmniejszej gęstości zaludnienia w Wielkopolsce, bo na 1 km2 przypadają tam jedynie 42 osoby (dla porównania – w powiecie poznańskim to 199 osób). Za to nie brak mu atrakcji turystycznych.

czwartek, 1 sierpnia 2019

Violetta Domagała „Zabijcie wszystkich, Bóg swoich rozpozna”, tom I „Żądza” – recenzja

W
yprawy krzyżowe, etos rycerski, trubadurzy, zamki, ciche klasztory i strzeliste katedry, to wszystko nieodmiennie kojarzy się ze średniowieczem, okresem w historii niesłusznie nazywanym „wiekami ciemnymi”. W ten świat wprowadza nas Violetta Domagała w swej najnowszej powieści.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...