Poznańskie koziołki

czwartek, 22 grudnia 2016

Wesołych Świąt!Moi Drodzy, już wkrótce obchodzić będziemy najpiękniejsze i najbardziej rodzinne ze wszystkich świąt. Mam nadzieje, że wszyscy odnajdziemy w tych dniach spokój, radość i niepowtarzalną świąteczną atmosferę. Niech dla nikogo nie zabraknie miejsca przy wigilijnym stole, świąteczne potrawy niech smakują tak, jak nigdy wcześniej, a choinka niech pachnie lasem. Oczywiście, życzę wszystkim, aby pod świątecznym drzewkiem nie zabrakło prezentów od Gwiazdora/św. Mikołaja/Aniołka, itd.  

niedziela, 11 grudnia 2016

Zagrożone "Wielką Wojną" zabytki i zbiory Wielkopolski

Zapraszam dziś do kolejnego tekstu autorstwa Pana Pawła Glugli. Pan Paweł podzielił się w nami artykułem opublikowanym w 1914 r., już po wybuchu I wojny światowej, w „Kurierze Lwowskim”. Autor artykułu wraża w nim troskę o wielkopolskie zabytki, które mogą poważnie ucierpieć po ewentualnym przejściu frontu przez te ziemie. Jak wiemy, Poznań i cała Wielkopolska znajdująca się pod zaborem pruskim, uniknęły zniszczeń wojennych. Budujące jest jednak to, że dziennikarze z dalekiego Lwowa znali wartość historyczną i kulturową wielkopolskich zabytków i troszczyli się o nie.   

niedziela, 4 grudnia 2016

Hakatyści w Poznaniu w 1896 roku

Zapraszam do lektury kolejnego artykułu autorstwa Pana Pawła Glugli. 

W
 ”Dzienniku Krakowskim” pojawił się interesujący artykuł o hakatystach. Był to list, z którego przemawiała troska o Polskę, Polaków.


niedziela, 27 listopada 2016

Poznaniacy wobec powstania listopadowego

W
 nocy z 29 na 30 listopada 1830 r. wybuchło powstanie listopadowe, którego następstwem była regularna wojna polsko-rosyjska. Abstrahując od dyskusji nad sensem tego zrywu, chcę dziś przedstawić stosunek Poznania, a nawet szerzej, całego Wielkiego Księstwa Poznańskiego do tego wydarzenia.

niedziela, 20 listopada 2016

Paganini w PoznaniuD
zięki staraniom namiestnika Wielkiego Księstwa Poznańskiego księcia Antoniego Radziwiłła, w latach 1815 – 1830 Poznań odwiedziło wielu światowej sławy muzyków. Jednym nich był sam Niccolò Paganini, skrzypek i kompozytor tyleż genialny, co kontrowersyjny.

środa, 16 listopada 2016

Zlot "Sokołów" w Poznaniu w 1896 r.

Zapraszam dziś do lektury tekstu autorstwa Pana Pawła Glugli. Pan Paweł postanowił podzielić się z nami relacją ze zlotu członków Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Poznaniu w 1896 r.

W
 Poznaniu w dniach 16-17 sierpnia 1896 r. odbył się ogólnopolski zlot sokolstwa. Ponieważ był to okres zaborów, nie obyło się bez trudności. Przybyły „Sokoły” z Wielkopolski, Galicji, innych stron. Na ręce organizatorów napłynęły okolicznościowe telegramy.

niedziela, 13 listopada 2016

Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 2Z
apraszam do lektury drugiej części relacji z wyprawy wehikułem czasu w przeszłość Poznania, a konkretnie do roku 1810. Poznamy kolejne osoby, które udało mi się tam spotkać i które zgodziły się na rozmowę.

niedziela, 6 listopada 2016

Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1810, część 1

M
inęło już niemal pół roku od chwili, kiedy ostatni raz odbyliśmy podróż wehikułem czasu i przenieśliśmy się w przeszłość Poznania. Wówczas był to rok 1790, dziś zobaczymy czym żył gród Przemysła dwadzieścia lat później, czyli w 1810 r. Przez te dwadzieścia lat Poznań zmieni się nie do poznania.

niedziela, 23 października 2016

Żydzi w międzywojenym Poznaniu

P
oznańscy Żydzi stanowili w okresie międzywojennym drugą co do wielkości, po Niemcach, mniejszość narodową w mieście, choć mieszkało ich tu stosunkowo niewielu. Część z nich uważała się za Żydów, reszta za Niemców bądź Polaków, wyznania mojżeszowego.

niedziela, 16 października 2016

Ks. Józef Rogaliński i starania o uniwersytet w osiemnastowiecznym Poznaniu

K
olegium jezuickie należało do najlepszych szkół w dziejach Poznania. Już w XVII stuleciu dwukrotnie zabiegano o podniesienie go do rangi uniwersytetu, bez powodzenia jednak. Po raz kolejny szansa pojawiła się po kasacie Towarzystwa Jezusowego w 1773 r.

niedziela, 9 października 2016

10 najpiękniejszych ulic w Poznaniu

D
awno już nie napisałem żadnego tekstu z serii „Ranking”. Ostatni taki artykuł pojawił się w… styczniu. Pora wiec nadrobić zaległości. Dziś wybrałem dziesięć najpiękniejszych, moim zdaniem, ulic Poznania.

To zapewne jeden z najtrudniejszych rankingów, jaki udało mi się ułożyć. Jak tu bowiem wybrać dziesięć najpiękniejszych ulic miasta, które posiada ich setki? Wybór był niezwykle trudny. Oto moje propozycje, czekam na Wasze.

niedziela, 25 września 2016

Aleksander I w Poznaniu

P
oznań wielokrotnie gościł wysokich dostojników państwowych. Bywali tu królowie, książęta, prezydenci, premierzy, ministrowie, dowódcy wojskowi, itd. Mało kto jednak wie, że w 1805 r. przez jeden dzień w stolicy Wielkopolski przebywał car i imperator Wszechrosji Aleksander I. Jego wizyta przeszła praktycznie bez echa, jeśli nie liczyć jednej notatki…

niedziela, 18 września 2016

Współczesne kościoły Poznania

W
spółczesna architektura sakralna ma zazwyczaj więcej krytyków, niż entuzjastów. Budowniczym nowoczesnych kościołów zarzuca się, że tworzą jakieś dziwactwa całkowicie oderwane od tradycji. Czy jednak wszystkie współczesne kościoły zasługują na krytykę? W Poznaniu nie brak ciekawych, choć czasem kontrowersyjnych przykładów współczesnego budownictwa sakralnego.

środa, 14 września 2016

"Historie warte Poznania" - recenzja

Zapewne wielu z Was przeczytało już wydaną niedawno książkę Filipa Czekały Historie warte Poznania. Od PeWuKi i Baltony do kapitana Wrony. Ja, za namową kolegi Artura Bądkowskiego, redaktora strony Ale czy warto, którą to stronę serdecznie wszystkim polecam. Niedawno nawiązaliśmy współpracę więc pewnie podobnych recenzji będzie więcej.

niedziela, 11 września 2016

Generał Tadeusz Kutrzeba i Armia "Poznań"


C
o roku we wrześniu, przez nasz kraj przetacza się fala dyskusji i refleksji na temat kampanii wrześniowej, zwanej też wojną obronną 1939 r. Ja także nie ucieknę od tej sprawy. Tematem dzisiejszego tekstu jest życie człowieka, którego nazwisko nieodmiennie łączone jest z tą właśnie wojną. Chodzi tu oczywiście o gen. Tadeusza Kutrzebę, dowódcę Armii „Poznań”.

niedziela, 31 lipca 2016

Niegolewski i inni, czyli wielkopolscy szwoleżerowie Napoleona

K
iedy wojska cesarza Napoleona rozniosły z pył armię pruską w dwóch bitwach pod Jeną i Auerstädt 14 października 1806 r., dla Polaków pojawiła się szansa na odzyskanie niepodległości. Nic więc dziwnego, że wkrótce pod zwycięskie znaki cesarza zgłosiły się tysiące Polaków. Wśród nich nie zabrakło i Wielkopolan.

niedziela, 10 lipca 2016

Początki nowoczesnego sportu w Poznaniu


W
iek dziewiętnasty nazywany bywa często „wiekiem pary i elektryczności”. Rzeczywiście, rewolucja przemysłowa przyniosła zmiany we wszystkich dziedzinach życia. Znaczący rozkwit przeżywała też medycyna i higiena, a ludzie zaczęli wykazywać troskę o tężyznę fizyczną. W XIX wieku narodził się masowy sport.

niedziela, 3 lipca 2016

Od czerwca do października, czyli ogólnopolskie znaczenie Poznańskiego Czerwca'56

K
ilka dni temu obchodziliśmy 60. rocznicę wydarzeń Poznańskiego Czerwca 1956, pierwszego zrywu robotników przeciwko państwu uważającemu się za ojczyznę robotników i chłopów. O wydarzeniach sprzed sześćdziesięciu lat sporo już napisano, ja skupię się dziś na znaczeniu jakie dla Polski miał dzień 28 czerwca 1956 r.

niedziela, 19 czerwca 2016

Johow-Gelände, czyli urok łazarskich kamienic

W
 wielu tzw. starych dzielnicach Poznania, znajdziemy okazałe kamienice, zbudowane na przełomie XIX i XX wieku, ale jest takie miejsce w tym mieście, gdzie cały kwartał zabudowany jest tak wspaniałymi kamienicami, że nie powstydziliby się ich mieszkańcy Paryża, Wiednia, czy Berlina. To miejsce znajduje się na Łazarzu i znane jest jako „Teren Johowa”(Johow-Gelände).

niedziela, 12 czerwca 2016

Jak bernardyn z franciszkaninem, czyli wojna mnichów w siedemnastowiecznym Poznaniu

M
ieszkańcy siedemnastowiecznego Poznania przez kilkadziesiąt lat byli świadkami niecodziennej walki pomiędzy dwoma zakonami wywodzącymi się z tradycji franciszkańskiej: bernardynami i franciszkanami konwentualnymi. Oto jak przebiegał ten spór.

sobota, 28 maja 2016

95 lat Międzynarodowych Targów Poznańskich


2
8 maja 1921 r. otwarto I Targ Poznański. Zaledwie dwa lata po przyłączeniu Wielkopolski, wyzwolonej własnymi siłami spod władzy Niemiec do odrodzonej Rzeczpospolitej, powstała impreza targowo-wystawiennicza, która stała się jednym z symboli Poznania.

piątek, 20 maja 2016

Pięć lat "Poznańskich Historii"!

K
iedy pięć lat temu rozpocząłem przygodę z „Poznańskimi Historiami”, nie spodziewałem się, prawdę mówiąc, że potrwa ona tak długo. Dziś stwierdzam z całą stanowczością, że było warto.  


niedziela, 15 maja 2016

Wehikuł czasu, czyli Poznań A.D. 1790, część 1

P
o raz kolejny wsiadłem do wehikułu czasu i przeniosłem się w przeszłość Poznania. Wybrałem rok 1790, rok burzliwy i ciekawy, a w Polsce czas nadziei na lepszą przyszłość. Tradycyjnie postanowiłem podzielić się z Wami wspomnieniami z tej wyprawy i przedstawić ludzi, których wtedy spotkałem i z którymi rozmawiałem.

niedziela, 1 maja 2016

Adelajda i Kazimierz, czyli królewski ślub w katedrze poznańskiej

W
ładysław I Łokietek i jego syn Kazimierz III zwany Wielkim, ostatni Piastowie na polskim tronie, nie pałali miłością do Poznania i nie przyczynili się do jego rozwoju. Kazimierz Wielki wybrał jednak to miasto na miejsce zawarcia małżeństwa z Adelajdą Heską. Tu także koronowano ją na królową Polski.

niedziela, 17 kwietnia 2016

Rok 66, czyli obchody Millenium Chrztu Polski w Poznaniu

P
ięćdziesiąt lat temu w Gnieźnie i Poznaniu, pierwszych stolicach Polski, rozpoczęły się główne, kościelne uroczystości związane z obchodami Tysiąclecia Chrztu Polski. Równocześnie władze komunistyczne zainaugurowały konkurencyjne obchody Tysiąclecia Państwa Polskiego. Dziś, kiedy obchodzimy 1050. rocznicę Chrztu Polski, warto przypomnieć te wydarzenia.

niedziela, 10 kwietnia 2016

Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 2W
 ubiegłym tygodniu przedstawiłem pierwszą część tekstu o zmaganiach Poznańczyków i innych mieszkańców Wielkopolski z polityką germanizacyjną władz pruskich. Dziś zapraszam na część drugą.

niedziela, 3 kwietnia 2016

Jak Poznańczycy walczyli z germanizacją, część 1


W
łaściwie już od wejścia w życie traktów rozbiorowych, Prusy dążyły do pełnej germanizacji zajętych ziem polskich i przekształcenia zamieszkującej je ludności w Prusaków, a przynajmniej w lojalnych poddanych króla pruskiego. Proces ten trwał przez cały okres zaborów, choć przyjmował rozmaite formy i był prowadzony z różnym natężeniem.

niedziela, 13 marca 2016

Socrealizm w Poznaniu


S
ocrealizm w sztuce, w architekturze i literaturze polskiej, choć trwał (na szczęście) zaledwie kilka lat, kojarzy się jednoznacznie z słusznie minionym ustrojem, a zatem nie wzbudza entuzjazmu. Najsłynniejszym dziełem architektury socrealistycznej w Polsce jest Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. W Poznaniu także nie brakuje socrealistycznych budowli, choć nie są tak widowiskowe, jak warszawski symbol przyjaźni polsko-radzieckiej.

niedziela, 28 lutego 2016

Panowie z Górki

B
yli jedną z najbogatszych i najbardziej wpływowych rodzin magnackich w dawnej Rzeczpospolitej. Przez 150 lat należeli do najważniejszych senatorów królestwa, a ich dobra rozsiane były po całym kraju, nie tylko w rodzimej Wielkopolsce. Wpływy polityczne tej rodziny sięgały zaś daleko poza granice Rzeczpospolitej.

niedziela, 21 lutego 2016

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, czyli namiastka uniwersytetuM
imo, że tradycje uniwersyteckie Poznania sięgają 400 lat, a nawet więcej, bo można przyjąć, że Akademia Lubrańskiego, założona w 1519 r., to także część owych tradycji, aż dziw bierze, że poznański uniwersytet liczy sobie dopiero niespełna 100 lat. No cóż, skoro nie było w Poznaniu uniwersytetu, to trzeba było stworzyć jego namiastkę.   

niedziela, 7 lutego 2016

Jordan - biskup polski czy poznański?

W
 tym roku obchodzimy 1050. rocznicę chrztu Polski. Przez kilka następnych miesięcy będzie o tym głośno. Pojawią się kolejne artykuły, książki, programy telewizyjne i zostanie zorganizowanych kilka konferencji naukowych. Postanowiłem więc uczcić te obchody kilkoma tekstami. Dziś pierwszy z nich.

niedziela, 31 stycznia 2016

Zjazd poznański 1530 roku

P
oznań w okresie „złotego wieku”, był świadkiem wielu ciekawych, ważnych, a niekiedy tragicznych wydarzeń. Bywali tu królowie i książęta, dygnitarze świeccy i duchowni. Można wręcz powiedzieć, że mieszkańcy miasta przywykli do wizyt znakomitych gości. Jednym z takich wydarzeń w życiu miasta o międzynarodowym znaczeniu, był zjazd poznański z 1530 r.

niedziela, 24 stycznia 2016

Architektura międzywojennego Poznania


P
oznań wszedł w skład niepodległej Rzeczpospolitej jako miasto duże, zadbane i nowoczesne. Rozwój przestrzenny miasta i boom budowlany spowodowany likwidacją umocnień twierdzy na początku XX wieku, doprowadził do nadrobienia kilkudziesięcioletnich zaległości.  

niedziela, 10 stycznia 2016

10 nietuzinkowych poznaniaków


N
owy rok rozpoczynam kolejnym tekstem z serii „Ranking”. Tym razem proponuję całkowicie subiektywną listę 10 niezwykłych i nieprzeciętnych osób, którymi może poszczycić się Poznań. Nie jest to lista najwybitniejszych ludzi związanych z Poznaniem, ale takich, którzy w jakiś sposób przeszli do historii, dzięki swym zdolnościom, talentom, pochodzeniu, czy też na wpół legendarnym życiorysem.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...