Poznańskie koziołki

niedziela, 31 maja 2015

Poznańscy muzułmanie

I
slam jest najmłodszą z trzech religii monoteistycznych, ale zarazem drugą pod względem wielkości na świecie. Już co piąty mieszkaniec naszego globu, jest muzułmaninem. Jak nietrudno się domyślić, bohaterami kolejnego tekstu z cyklu Kościoły i związki wyznaniowe w Poznaniu, są poznańscy muzułmanie.

niedziela, 24 maja 2015

Port rzeczny w Poznaniu

J
eszcze przed I wojną światową i w okresie międzywojennym, Warta była wyjątkowo zatłoczoną rzeką. Co chwila po jej wodach sunęły barki pełne zboża, cukru i innych produktów rolnych, z których słynęła Wielkopolska. Wszystkie lub prawie wszystkie barki, przybijały do nieistniejącego już portu rzecznego w Poznaniu.

niedziela, 10 maja 2015

10 osobliwości Poznania


W
edług słownikowej definicji, „osobliwość”, to coś, co występuje rzadko i zwraca uwagę swoją niezwykłością. Tworząc listę dziesięciu osobliwości Poznania, kierowałem się raczej drugim członem tej definicji. 

niedziela, 3 maja 2015

Szkoci w Poznaniu

S
zkocja kojarzy się dziś przede wszystkim z whisky, kiltem, dudami i nadmierną oszczędnością. Stara legenda głosi, że Szkoci to poznaniacy, których wyrzucono z miasta za rozrzutność. Biorąc jednak pod uwagę, że w XVI i XVII w. mieszkała w Poznaniu spora szkocka kolonia, ta legenda może zawierać ziarno prawdy.


Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...