Poznańskie koziołki

niedziela, 29 czerwca 2014

10 najsłynniejszych poznanianek

Z
achęcony zainteresowaniem z jakim spotkał się pierwszy ranking dotyczący dziesięciu osób, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju Poznania, dziś prezentuje kolejny, którego bohaterami, a właściwie bohaterkami, są sławne i wybitne panie, których życie w jakiś sposób splotło się z Poznaniem.

niedziela, 22 czerwca 2014

Katedra poznańska królewską nekropolią?


K
iedy myślimy o katedrze, jako miejscu pochówku królów polskich, mamy na myśli przede wszystkim katedrę na Wawelu. Tam przecież możemy podziwiać monumentalne grobowce władców dawnej Polski, ale wiemy skądinąd, że nie tylko tam chowano naszych monarchów. Według tradycji, nekropolią królów i książąt z dynastii Piastów, była także katedra poznańska.

niedziela, 15 czerwca 2014

Grecy w Poznaniu

P
oznań nigdy nie był miastem jednolitym narodowościowo. W ciągu wieków, obok Polaków, mieszkali tu Niemcy, Żydzi, Włosi, Szkoci, Francuzi, Rosjanie, Ormianie, Bułgarzy, a także Grecy. Tej ostatniej grupie narodowościowej poświęcony jest dzisiejszy tekst.

niedziela, 8 czerwca 2014

Konstancja z Potockich Raczyńska, czyli żywot kobiety niezwykłejP
rzełom XVIII i XIX wieku, to w historii Polski czas nieprzeciętnych kobiet. Były wśród nich artystki, intelektualistki, lwice salonowe i skandalistki. Nasza dzisiejsza bohaterka była po części każdą z nich.

niedziela, 1 czerwca 2014

Poznańska parafia Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego

P
rzy ulicy Ogrodowej w Poznaniu znajduje się niewielki, neogotycki kościół pw. Świętego Krzyża. Został on zbudowany w latach 1885 – 1886 dla potrzeb grupy staroluteran. Obecnie należy on do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego, jednego z największych kościołów chrześcijańskich na świecie.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...