Poznańskie koziołki

niedziela, 21 maja 2017

Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 2

W
 ubiegłym tygodniu przedstawiłem zarys historii poznańskiej reformacji i kontrreformacji od samych początków w latach dwudziestych XVI stulecia, do „potopu” szwedzkiego. Dziś kontynuacja dziejów protestantyzmu w Poznaniu, do roku 1793.

niedziela, 14 maja 2017

Protestanci w przedrozbiorowym Poznaniu, część 1

J
ak wszyscy wiemy, w tym roku obchodzimy pięćsetną rocznicę reformacji. Warto przy tej okazji przypomnieć początki tego ruchu religijnego w Poznaniu i pierwsze wieki dziejów protestantyzmu w stolicy Wielkopolski.

Już w pierwszym roku istnienia „Poznańskich Historii” popełniłem niewielki, dwuczęściowy tekst o początkach reformacji i kontrreformacji w Poznaniu. Uznałem jednak, że tamten wpis to zdecydowanie za mało. Artykuł, który właśnie czytacie, jest znacznie bardziej obszerny i sięga aż do roku 1793, czyli do drugiego rozbioru Polski.

niedziela, 7 maja 2017

Zanim powstały Targi Poznańskie, czyli Wystawa Wschodnioniemiecka w 1911 roku

M
iędzynarodowe Targi Poznańskie, to obecnie jeden z najważniejszych symboli miasta Poznania. Już za cztery lata Targi obchodzić będą stulecie istnienia. Teren, na który zajmują się dziś MTP, jeszcze przed I wojną światową upatrzyli sobie ówcześni włodarze Poznania i postanowili zorganizować tam Wystawę Wschodnioniemiecką.

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...