Poznańskie koziołki

niedziela, 25 marca 2012

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT, czyli jak wypromować Poznań, część 1


Nazwa Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT przeciętnemu poznaniakowi pewnie niewiele powie, a szkoda, bo nie ma drugiej tak zasłużonej instytucji dla promocji Poznania jako atrakcyjnego miejsca na turystycznej mapie Polski. Ponadto CTK TRAKT skutecznie realizuje misję popularyzacji historii i dziedzictwa Poznania wśród samych mieszkańców. Skala przedsięwzięć TRAKTU jest niesamowita, a jego oferta dociera do wszystkich grup wiekowych i ma bardzo różne formy. Chciałbym przybliżyć Czytelnikom akcje podejmowane przez TRAKT, a jest ich naprawdę wiele, gdyż uważam, że warto zainteresować się tą instytucją. Pragnę jednak z góry zaznaczyć, że nie jestem pracownikiem CTK TRAKT, ani nie biorę wynagrodzenia za promocję tej instytucji, a jedynie doceniam zasługi TRAKTU dla promocji miasta, a cele moje, jako autora tego bloga, są zbieżne z celami CTK TRAKT.

Źródło: CTK TRAKT.

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT powstało 1 października 2009 roku, jako kontynuator Biura Traktu
Cesarsko-Królewskiego, które z kolei powstało w 2006 roku. Centrum ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest rozwijanie markowego produktu, jakim jest Trakt Królewsko-Cesarski, ale można powiedzieć, że właściwie całe miasto jest swoistym „produktem”, które należy promować w świecie z korzyścią dla nas wszystkich. Pierwszy cel jest skierowany do turystów spoza Poznania. Drugi cel TRAKTU, to popularyzacja historii i dziedzictwa kulturowego miasta wśród jego mieszkańców. W końcu „cudze chwalicie, swego nie znacie”, a przecież to mieszkańcy są najlepszymi ambasadorami miasta w świecie. Oczywiście działalność CTK TRAKT nie byłaby możliwa bez pomocy ze strony samorządu, instytucji kultury i nauki, oraz naukowców, artystów i organizacji turystycznych. Przyjrzyjmy się akcjom i imprezom zorganizowanym do tej pory przez TRAKT.   

Źródło: CTK TRAKT

„Tu się Polska zaczęła... Dni Ostrowa Tumskiego i Śródki”
Pierwszą imprezą zorganizowaną jeszcze przez Biuro Traktu Królewsko-Cesarskiego były dni Ostrowa Tumskiego i Śródki, które odbyły się w 2006 roku pod hasłem: „Tu się Polska zaczęła...”. Słowa te wypowiedział papież Jan Paweł II właśnie w Poznaniu. Patronat merytoryczny nad imprezą objęła prof. dr hab. Hanna Kóčka-Krenz z Instytutu Prahistorii UAM. Chętni mogli wziąć udział w wycieczkach w przewodnikami po Ostrowie Tumskim i Śródce, posłuchać koncertów wokalnych i instrumentalnych, obejrzeć wystawę „Ostrów Tumski w świetle badań archeologicznych” i przejechać się zabytkowym tramwajem. 

Źródło: www.poznan.pl/trakt

Dzieci mogły posłuchać legend o Poznaniu, obejrzeć bajki i filmy o naszym mieście i wziąć udział w warsztatach plastycznych. W kościele Najświętszej Marii Panny po raz pierwszy zaprezentowano makietę grodu na Ostrowie Tumskim. Najważniejszym jednak wydarzeniem była konferencja popularnonaukowa „Tu się Polska zaczęła...”, w której prelegentami byli najwybitniejsi poznańscy historycy i archeolodzy. Podczas konferencji można było dowiedzieć się, m. in. jak wyglądał Poznań u zarania swoich dziejów, jakie były początki chrześcijaństwa w Polsce i początki organizacji Kościoła na ziemiach polskich. Ponadto można było posłuchać o zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego, dowiedzieć się o roli Śródki i Ostrówka w dziejach Poznania oraz jaka była historia miecza św. Piotra z katedry poznańskiej. Wszystkie referaty zostały opublikowane w 2007 roku pod takim samym tytułem, jaki miała konferencja.

„Dni Grodu Przemysła”
Kolejna impreza odbyła się już rok później, w 2007 roku z okazji 750-lecia śmierci księcia Przemysła I i jednocześnie 750-lecie urodzin Przemysła II. Tutaj również nie zabrakło licznych atrakcji. Odbył się m. in. jarmark średniowieczny wraz z pokazami tańców średniowiecznych i walk rycerskich oraz gra miejska – „W Grodzie Przemysła”. Oprócz tego odbywały się koncerty muzyki średniowiecznej i renesansowej, wycieczki z przewodnikami i spektakle multimedialne. Odbyły się także dwie niezwykle interesujące wystawy, pierwsza dotyczyła książąt: Przemysła I i jego syna – Przemysła II. Druga wystawa poświęcona była zamkowi królewskiemu w świetle badań archeologicznych. Podczas tej ostatniej wystawy miało miejsce kilka wystąpień, podczas których słuchacze mieli możliwość zagłębić się w tajniki trzech nauk pomocniczych historii – dyplomatyki (nauka o dokumencie średniowiecznym), sfragistyki (nauka o pieczęciach) i numizmatyki (nauka o monetach). 

Źródło: www.poznan.pl/trakt

Omówiono także słynny obraz Jana Matejki „Śmierć Przemysła II”, gdyż obraz ten został specjalnie sprowadzony w tych dniach do Poznania. Tym razem także odbyła konferencja popularnonaukowa: „Przemysłowie wielkopolscy od księcia dzielnicowego do króla Polski”. Podczas tej konferencji przedstawiono kilka referatów poświęconych zamkowi królewskiemu i Piastom wielkopolskim. Pewnym interesującym „wyłomem” z tematyki konferencji było wystąpienie profesora Jerzego Strzelczyka poświęcone roli kobiet w kulturze europejskiej. Materiały wydano drukiem rok później.

„Jak Czarniecki do Poznania”
III Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim odbył się w 2008 roku pod hasłem „Jak Czarnecki do Poznania”. Powodem zorganizowania tego przedsięwzięcia, była 350. rocznica wydarzeń upamiętnionych w polskim hymnie. W jednej ze zwrotek bowiem, jak wszyscy dobrze wiemy, został wymieniony Poznań w kontekście walk Stefana Czarneckiego ze Szwedami w okresie „potopu”. Ciekawostką jest, że Poznań, jako jedyne miasto w Polsce, zostało uwiecznione w hymnie. W tej imprezie wzięło wiele instytucji kultury i media. Spory nacisk położono na aspekt militarny przedsięwzięcia. Uczestnicy mogli wziąć udział w pikniku wojskowym, połączonym z Dniem Otwartym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych. Piknik zakończył się paradą historyczno-wojskową z pokazem musztry paradnej w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych. W okolicach starego Rynku za toczyła się Gra Miejska „Posnania elegans Civitas”. Jak zawsze odbyły się ciekawe koncerty muzyki dawnej i nie tylko, a także dwie wystawy. Pierwsza dotyczyła osoby Stefana Czarneckiego i odbyła się w Bibliotece Raczyńskich, a druga nosiła tytuł: „Potop szwedzki – prawda i fikcja literacka”. 

Źródło: www.poznan.pl/trakt

Ta ostatnia wystawa odbyła się w Muzeum Literackim im. Henryka Sienkiewicza. W tym samym muzeum można było spotkać się z wnukiem autora „Trylogii”. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych, a wszyscy zainteresowani przyłączyć się do jednej w wielu wycieczek w towarzystwie przewodnika, zorganizowanej pod hasłem: „Śladami poznańskich wątków hymnu narodowego”. Oczywiście jak zawsze, zorganizowano interesującą konferencję popularnonaukową „Jak Czarnecki do Poznania”. Wystąpienie uczestników dotyczyły Wielkopolski i Poznania w czasie „potopu” szwedzkiego. Dzięki tej konferencji, słuchacze mogli sobie wyobrazić, jakie straty materialne poniósł Poznań w okresie „potopu” i jak zmieniało się nastawienie szlachty wielkopolskiej w stosunku do szwedzkich najeźdźców. Materiały z tej konferencji również ukazały się drukiem.

„Poznaj Raczyńskich”
Kolejną okazją na zorganizowanie imprezy w 2009 roku była 180. rocznica otwarcia pierwszej publicznej biblioteki na ziemiach polskich, czyli Biblioteki Raczyńskich, jednej z najbardziej zasłużonych instytucji w dziejach Poznania. „Poznaj Raczyńskich” zorganizowano we współpracy z Biblioteką Raczyńskich jako IV weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim. Jak zwykle zorganizowano konferencję popularnonaukową, podczas której przedstawiono dorobek rodziny Raczyńskich na polu mecenatu naukowego i artystycznego oraz fascynującą historię tego wielkopolskiego rodu arystokratycznego. Tym razem impreza odbyła się nie tylko w Poznaniu, ale także poza miastem, w miejscach związanych z Raczyńskimi. 

Źródło: www.poznan.pl/trakt

Można było więc zwiedzić pałac w Rogalinie, oraz Zaniemyśl. Przy okazji uhonorowano powrót pomnika-studzienki Hygei na Plac Wolności, która została ongiś ufundowana przez hrabiego Edwarda. Odbyły się przy tej okazji warsztaty plastyczne i koncert muzyczne. Miłośnicy sztuki mogli zwiedzić z przewodnikiem Galerię Malarstwa Obcego Muzeum Narodowego w Poznaniu. Frekwencja jak zwykle dopisała, a Poznaniacy przypomnieli sobie wielkie dokonania Raczyńskich, a zwłaszcza najsłynniejszego ich przedstawiciela – hrabiego Edwarda.

„Odkryj Dzielnicę Zamkową”
V z kolei Weekend z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim odbył się w 2010 roku i miała na celu zwrócenie uwagi na historię i znaczenie dla miasta Dzielnicy Zamkowej, stworzonej na początku XX wieku jako reprezentacyjnej dzielnicy Poznania po wybudowaniu zamku Cesarskiego. Chciano w ten sposób pokazać, że dzielnica to nie tylko symbol panowania pruskiego w Poznaniu, ale przede wszystkim przestrzeń dla integracji europejskiej. Podczas V Weekendu z Historią nie zabrakło licznych atrakcji. 

Źródło: www.poznan.pl/trakt

Zorganizowano wycieczki po Dzielnicy Zamkowej, koncerty, wystawę plenerową: „Odkrycie Stulecia – Dzielnica Zamkowa 1910 – 2010”. Dzieci mogły wziąć udział w warsztatach plastycznych oraz obejrzeć dwa przedstawienie teatralne – „O Królewsko-Cesarskim Trakcie w jednym akcie” i „Legendy o założeniu Poznania”. Po raz kolejny odbyła się gra miejska, tym razem pod hasłem: „Powrót do przeszłości”. Tradycją stało się już organizowanie konferencji popularnonaukowej, dotyczącej tematyki kolejnych Weekendów z Historią na Trakcie Królewsko-Cesarskim, a więc i tym razem nie mogło jej zabraknąć. Prelegenci zebrani w Auli Lubrańskiego wygłosili odczyty na temat historii Dzielnicy Zamkowej i to zarówno przez pryzmat jej architektury i funkcji społecznej i jej znaczeniu kulturowym. Dzięki imprezom towarzyszącym V Weekendowi z Historią Dzielnica Zamkowa stała się bliższa poznaniakom.

Warto na marginesie zaznaczyć, iż do każdego zeszytu z materiałami pokonferencyjnymi, przedstawionymi powyżej, dołączona jest płyta CD. W następnym odcinku przedstawię kolejne ważne i ciekawe projekty realizowane przez CTK TRAKT. Godne uwagi są zwłaszcza te skierowane do najmłodszych.

Źródło:
Materiały wydawnicze i promocyjne Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...