Poznańskie koziołki

poniedziałek, 9 lipca 2018

„Elektrownia Garbary – dokument potencjalny” – recenzja

C
entrum Turystki Kulturowej „TRAKT” realizuje szereg projektów edukacyjnych, promujących Poznań, jego historię i atrakcje turystyczne. CTK TRAKT organizuje wystawy, wydaje książki i przewodniki. Jedną z takich wystaw zorganizowano w drugiej połowie 2017 r., a jej tematem była Elektrownia Garbary.
 
Wystawa zakończyła się co prawda 29 października 2017 r., ale pozostała bo niej bardzo wartościowa publikacja Elektrownia Garbary – dokument potencjalny. Praca jest dostępna on-line: link Redaktorem pracy był Michał Kępski. Tytuł publikacji: „dokument potencjalny” jest bez wątpienia niezwykle intrygujący i dalej do myślenia. Skąd ten tytuł? Redaktor wyjaśnia to już we wstępie. „Potencjalny” odnosi się do elektrowni, która nie pełni już swej roli, jednak jej historia jeszcze się nie skończyła. Oddajmy głos samemu redaktorowi: Przymiotnik „potencjalny” podkreśla możliwości, jakie wynikają  historii i są obecne w tym postindustrialnym miejscu na Ostrowie Tumskim w Poznaniu. Zatem, jak łatwo się domyślić, książka traktuje zarówno o przeszłości elektrowni, jak i stawia pytania o jej przyszłość.

Wstęp do publikacji napisał dyrektor CTK TRAKT Robert Murzyński oraz Paweł Orlof  - prezes zarządu Veolii Energii ZEC. Książka została podzielona na sześć rozdziałów, napisanych przez różnych autorów. W rozdziale I Elektrownia Garbary – dokument potencjalny autorstwa Michała Kępskiego, znajdziemy wyjaśnienia określenia „potencjalność” oraz krótki rys historyczny elektrowni. Rozdział II jest zapisem rozmowy pomiędzy redaktorem publikacji, Michałem Kępskim a Ewą Rewers, filozofem i teoretykiem kultury, kierownikiem Zakładu Kulturowych Studiów Miejskich w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Tematem rozmowy były m.in. koncepcje zagospodarowania obiektów poprzemysłowych w miastach. Rozdział III Dokumentacja Elektrowni Garbary (maj-czerwiec 2017), to po prostu zbiór zdjęć elektrowni, wykonanych przez Michała Sitę. Trzy ostatnie rozdziały poświęcono historii elektrowni. Rozdział IV, który napisała historyk sztuki Emilia Kiecko, nosi tytuł Nowa elektrownia miejska w kontekście urbanistycznym opowiada o planowaniu i budowie elektrowni i jej znaczeniu dla miasta. O samym gmachu Elektrowni Garbary pisze Szymon Piotr Kubiak w rozdziale V pt. Potężna świątynia pracy. Gmach poznańskiej elektrowni jako symbol nowoczesności. Ostatni, szósty rozdział Elektrownia Garbary jako cenny zabytek techniki napisał Miron Kubiak, historyk przemysłu i techniki z Uniwersytetu Wrocławskiego, a został on poświęcony wyposażeniu dawnej elektrowni i maszynom tam pracującym. 


Fot. M. Brzeziński

Publikacja CTK TRAKT jest godna polecenia ze względu na wysoki poziom merytoryczny prezentowanych artykułów i świetne zdjęcia Michała Sity. Prócz tego książka jest przystępna i zainteresuje z pewnością wszystkich wielbicieli zabytków architektury i pasjonatów Poznania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...