Poznańskie koziołki

niedziela, 26 czerwca 2011

Przemysł piwowarski w Poznaniu w XIX i na początku XX wieku

Co to jest galeria handlowa „Stary Browar”, nikomu w Poznaniu tłumaczyć nie trzeba. Ale czy zastanawiali się Państwo, skąd wzięła się ta nazwa i cóż to za browar tam się wcześniej znajdował? Postaram się odpowiedzieć na to pytanie.

W pierwszej połowie XIX wieku w Poznaniu istniało kilka małych, rodzinnych browarów, produkujących piwo, które nie miało zbyt dobrej opinii wśród współczesnych. Spośród tych rodzinnych firm, należy wymienić browar rodziny Stocków, produkujących popularne w Poznaniu tzw. piwo sztokowskie. Znaną browarem w dziewiętnastowiecznym Poznaniu, była firma Alt-Baierische Brauerei, należąca do spółki Sawiński – Lambert, która warzyła piwo bawarskie. Marceli Motty w  Przechadzkach po mieście, wspomina też o Andrzeju Batkowskim, który w małym browarze na ulicy Wrocławskiej robił piwo jałowcowe. Dość znanymi browarami były też zakłady Paula Gumprechta, Louisa Friese i Stanisława Kolankowskiego. Największym z wymienionych fabryczek, był browar i słodownia Oskara Heimanna i Juliusa Kuznitzky’ego, znajdujący się na Łazarzu. Jednak w drugiej połowie XIX wieku, przemysł piwowarski w stolicy Wielkopolski zdominował trzy wielki browary: Bavaria, browar Mycielskich w Kobylimpolu, oraz największy z nich, browar braci Huggerów.

Zacznijmy od fabryki Brauerei Bavaria. Zakład został wybudowany z latach siedemdziesiątych XIX wieku, przy uliczce dochodzącej do ul. Augusty Wiktorii (obecne ul. Grunwaldzka) i składał się z browaru i
słodowni. Z czasem dobudowano suszarnię słodu i lodownię. Pod koniec XIX wieku zaczęto przechodzić z fermentacji ciepłej na zimną, co powodowało konieczność budowy pomieszczeń do składowania sztucznego lodu. W latach dziewięćdziesiątych fabryka się rozrosła. Dobudowano maszynownię i kotłownię, a z czasem także stajnię, wozownię i zakład bednarski. Po I wojnie światowej browar upadł, a jego budynki przejęła fabryka mebli, istniejąca do 1929 roku. Wreszcie halę kupiła parafia św. Michała Archanioła, która przebudowała ją na dwupoziomowy kościół.

Kolejnym potentatem piwnym na rynku poznańskim, był browar hrabiego Józefa Mycielskiego w Kobylimpolu. Zakład powstał w 1872 roku. Produkowano piwo według metody czeskiej. Warzono dwa rodzaje piwa – mocniejsze i słabsze w ilości 12 tys. beczek rocznie. Warto podkreślić, że był to bardzo nowoczesny zakład, jako pierwszy na ziemiach polskich miał żelazne kadzie i kocioł warzelny. Browar tworzyły dwa budynki: główny ze słodownią, warzelnią zacieru i fermentownią, oraz piwnice składowe z lodownią na 5 tys. beczek, gdzie odbywała się ostateczna fermentacja. Po I wojnie browar zmodernizowano. W 1924 roku produkowano z nim 12,5 tys. hektolitrów piwa rocznie. Budynki zostały bardzo zniszczone w 1945 w wyniku walk o Poznań. Ostatecznie browar został zamknięty w 1973 roku i popadł w ruinę.

Pozostałości browaru hr. Mycielskiego w Kobylimpolu, stan obecny. Źródło: Wikimedia.

Przejdźmy do ostatniego i zarazem największego z poznańskich browarów. Założycielami browaru byli bracia Julius i Alfons Hugger. Ich ojciec – Ambrosius przybył do Poznania ze Schwarzwaldu. Huggerowie otworzyli małe browary najpierw przy ulicy Wronieckiej, później św. Wojciecha. W 1876 roku kupili działkę na narożniku ulicy Półwiejskiej i uliczki ciągnącej się od Bramy Wildeckiej, wzdłuż fortyfikacji miejskich, obok fortu Grolman. Kupili tam i ubezpieczyli lodownię, oraz dwa domy i oficynę, a następnie w latach dziewięćdziesiątych, dobudowali warzelnię, słodownię i suszarnię, wyposażoną w charakterystyczny komin. 

W 1895 roku zakład braci Huggerów przekształcił się w spółkę akcyjną pod nazwą Bierbrauerei Aktien-Gesellschaft vormals Gebrüder Hugger. W 1905 roku dobudowano budynki biurowe i zakłady bednarskie. Początek XX wieku i okres I wojny światowej, to czasy największej prosperity firmy.  Produkowano w browarze trzy gatunki piwa: Kryształ (piwo jasne, pilzneńskie), Specjał (ciemne, monachijskie) i Porter. Łącznie warzono 72 tys. hektolitrów piwa rocznie. 

W 1926 roku browar został przejęty przez firmę Fabryki Chemiczne Dr Roman May. Zakład został nazwany Browarami Huggerów. Dalej produkowano piwo, ale najlepsze czasy firma miała już za sobą. W 1937 roku podupadający browar wzięła z dzierżawę firma Browar Związkowy Związku Restauratorów. W 1939 roku browar przejęli Niemcy, nadal produkowali tam piwo, ale pod koniec wojny budynki przeznaczono na schrony. W czasie walk o Poznań w 1945 roku, zakłady zostały poważnie uszkodzone. Po wojnie fabrykę upaństwowiono. Dalej warzono tam piwo, ale także produkowano Pepsi-Colę. Metody produkcji okazały się przestarzałe. W 1980 roku browar zamknięto. Część budynków przejęła wytwórnia wód gazowanych, istniejąc tam do 1997 roku. W 1998 roku budynki kupiła firma Fortis „Nowy Stary Browar”, należąca do Grażyny Kulczyk i otwarto nowy rozdział w dziejach dawnego Browaru Huggerów, ale to już zupełnie inna historia... Warto o tym pomyśleć przechadzając się po sklepach i pijąc kawę w kawiarniach Galerii Stary Browar. 

Galeria handlowa "Stary Browar", powstała w miejscu dawnego browary Huggerów, stan obecny. Źródło: Wikimedia.


Źródło:

A. Dolczewska, Browar braci Huggerów i kilka słów o poznańskich browarach w XIX wieku, w: Na frasunek..., „Kronika Miasta Poznania 4  2000.

www. starybrowar5050.com

www.pl.wikipedia.org

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...