Poznańskie koziołki

poniedziałek, 23 maja 2011

Napoleon w Poznaniu


W 1806 roku Poznań na trzy tygodnie stał się stolicą Europy. W mieście gościł bowiem cesarz Francuzów – Napoleon I.
Po pokonaniu wojsk pruskich pod Jeną i Auerstedt, Napoleon w pogoni za resztką wycofujących się Prusaków, wkroczył do Wielkopolski. Przed cesarzem kroczył korpus marszałka Louisa Nicolasa Davout. 9 listopada marszałek wkroczył do Poznania, entuzjastycznie witany przez mieszkańców. Cesarz wkroczył do stolicy Wielkopolski 27 listopada tegoż roku. Zamieszkał w najbardziej reprezentacyjnych budynku ówczesnego Poznania, w dawnym kolegium jezuickim, (obecnie Urząd Miast Poznania),  które zostało nazwane przez Francuzów Chateau du Posen.  
Dawne kolegium jezuickie w Poznaniu. Źródło: www.poznan.pl


Tutaj 5 grudnia rozpoczął cesarz, nieudane zresztą, negocjacje z wysłannikami króla Prus Fryderyka Wilhelma III w sprawie zawarcia rozejmu. Rozmawiał także z wysłannikami innych książąt niemieckich,
niepewnych o swój los po klęsce wojsk pruskich. 2 grudnia Napoleon uroczyście obchodził drugą rocznicę koronacji cesarskiej, oraz pierwsza rocznicę zwycięstwa pod Austerlitz, uczestnicząc przy tej okazji w uroczystej mszy w poznańskiej farze, a także tańcząc na balach urządzanych przez miejscowych notabli. Poznańscy notable nie zrobili zbyt wielkiego wrażenia na Napoleonie, w przeciwieństwie do ich uroczych żon i córek, o których wyrażał się on entuzjastycznie zresztą w listach do żony, Józefiny. Zaiste, małżonka cesarza musiała być kobietą niezwykle tolerancyjną... 


Najważniejszym momentem pobytu Napoleona w Poznaniu było jednak podpisanie pokoju z księciem Saksonii, Fryderykiem I, dotychczasowym sojusznikiem Prus. 11 grudnia w Sali Redutowej hotelu stojącego niedaleko kolegium jezuickiego, księstwo Saksonii zostało podniesione do godności królewskiej, a Fryderyk I ogłoszony królem. Na pamiątkę tego wydarzenia ów hotel (istniejący zresztą do dzisiaj), został nazwany Hotelem Saskim. 16 grudnia 1806 roku cesarz opuścił stolicę Wielkopolski.

Hotel Saski w Poznaniu. Źródło: www.polskaniezwykla.pl

Nie był to jednak ostatni pobyt Napoleona w Poznaniu. Cesarz gościł w tym mieście przez kilka godzin w drodze do Drezna, w lipcu 1807 roku. W maju 1812 roku Napoleon zatrzymał się w Poznaniu na 4 dni, podczas wyprawy na Moskwę. W grudniu tego samego roku, w czasie odwrotu po niefortunnej wyprawie, pokonany cesarz przejeżdżał przez Poznań incognito. 

W Poznaniu pamięć o pobycie Napoleona przetrwała. W 2006 roku uroczyście obchodzono dwustulecie pobytu cesarza w Poznaniu. Główne uroczystości odbyły się na Placu Wolności, który, podobnie jak 200 lat wcześniej, zmienił na pewien czas nazwę na Plac Napoleona

Napoleon I. Źródło: WikipediaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zobacz także

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...